29.03.2021r. o godz. 12:00 W przedsionku wejścia do  przedszkola wywieszona zostanie lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

29.03. – 02.04.2021r.  składanie przez rodziców/opiekunów dziecka zakwalifikowanego oświadczenia woli przyjęcia do przedszkola- do urny znajdującej się przed przedszkolem.

Harmonogram rekrutacji dostępny jest w zakładce Dla Rodziców pod hasłem rekrutacja.

Skomentuj

Twój e-mail nie będzie publikowany