Szanowni Rodzice

Informuję, że zgodnie z art. 6 Karty Nauczyciela, nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą w tym zadania związane z bezpieczeństwem dzieci, wpierać każde dziecko w jego rozwoju, kształcić wychowywać w umiłowaniu Ojczyzny w poszanowaniu Konstytucji RP w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka, dbać o kształtowanie postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni miedzy ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

Nauczyciel zobowiązany jest do realizacji podstawy programowej, wychowania przedszkolnego- Dz. U. 2017, poz 356.

Gwarantujemy,że nauczyciele naszego przedszkola z całą starannością wypełniali i będą wypełniać nałożone na nich obowiązki.

Informuję, że 15 i 16 maja 2019 r. o godzinie 16.30 odbędą się zebrania grupowe z rodzicami na których zostaną omówione aktualne problemy.

Dyrektor przedszkola

Anna Borowska

 

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

Powiadom o
avatar
wpDiscuz