21 Cze202121 czerwca 2021
Wpis

Zmiana organizacji przyprowadzania i odbierania dzieci

Szanowni Rodzice !!! Od dnia  22 czerwca 2021 r. następuje zmiana organizacji przyprowadzania i odbierania dzieci. Rodzice wchodzą do budynku przedszkola obowiązkowo w maseczce i po zdezynfekowaniu rąk przyprowadzają i odbierają dzieci z SALI oddziałowej. W pomieszczeniu szatni dopuszcza się przebywanie maksymalnie 7 rodziców z dziećmi w tym samym czasie. Prosimy o sprawne opuszczanie budynku...

25 Maj202125 maja 2021
Wpis

Przypomnienie

Szanowni Państwo, Przypominamy, że nadal działamy w reżimie sanitarnym, według obowiązujących wytycznych przeciwepidemicznych GIS i rozporządzeń MEN. Każdy z rodziców by zobowiązany do zapoznania się z regulaminem obowiązującym w przedszkolu od dnia 1 września 2020 r. Przypominamy: do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych. Dzieci z objawami takimi jak: katar, kaszel, wysypka,...

06 Maj20217 maja 2021
Wpis

Dyżur Wakacyjny

INFORMUJEMY, ŻE DYŻUR WAKACYJNY PLANOWANY JEST w  LIPCU 2021 r.                  WARUNKIEM PRZYJĘCIA DZIECKA  JEST  ZŁOŻENIE                PRZEZ RODZICÓW PRACUJĄCYCH STACJONARNIE WYPEŁNIONEGO W TERMINIE WNIOSKU.   Wnioski o przyjęcie na dyżur wakacyjny na okres od  01 do 30 lipca 2021 r. mogą składać rodzice dzieci pracujący stacjonarnie,  którzy oświadczają, że w okresie wskazanym we wniosku, żaden z rodziców : nie...

28 Kwi202128 kwietnia 2021
Wpis

Konkurs ” Zabawka do ogrodu sensorycznego”

KONKURS „Zabawka do ogrodu sensorycznego” Przedszkole Samorządowe nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi ma przyjemność zaprosić dzieci wraz z rodzicami do przedszkolnego konkursu: „Zabawka do ogrodu sensorycznego” Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne wykonanie zabawki sensorycznej. Zabawki będą oceniane według następujących kryteriów: trwałość wykonanej pracy, która będzie odporna na warunki atmosferyczne, walory wizualne, estetyczne i...

26 Mar202126 marca 2021
Wpis

Wyniki rekrutacji

29.03.2021r. o godz. 12:00 W przedsionku wejścia do  przedszkola wywieszona zostanie lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym. 29.03. – 02.04.2021r.  składanie przez rodziców/opiekunów dziecka zakwalifikowanego oświadczenia woli przyjęcia do przedszkola- do urny znajdującej się przed przedszkolem. Harmonogram rekrutacji dostępny jest w zakładce Dla Rodziców pod hasłem rekrutacja.

26 Mar202126 marca 2021
Wpis

Informacja

Szanowni Państwo               Zgodnie z wprowadzonymi zapisami dotyczącymi czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor przedszkola, na wniosek: 1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 2) rodziców dzieci, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku...

25 Mar202125 marca 2021
Wpis

Ważna informacja

Szanowni Państwo, Informujemy, że od soboty 27 marca 2012 zostają wprowadzone nowe obostrzenia. W związku z kolejnymi wytycznymi Ministra Zdrowia w okresie 29.03.2021 do 09.04.2021 nasze przedszkole będzie zamknięte. Opieka zostanie zapewniona  tylko i wyłącznie dzieciom rodziców pracowników medycznych i służb mundurowych. W związku z tym prosimy rodziców pracujących w służbie zdrowia i służbach mundurowych,...