Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do Przedszkola na rok szkolny 2019/2020.

Deklaracje dla dzieci kontynuujących edukacje przedszkolną będą dostępne w recepcji przedszkola od poniedziakłu 4.02.2019.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

04.02. – 08.02.2019 r. Przyjmowanie „Deklaracji”, składanych przez rodziców dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym. (załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji)
11.02. – 22.02.2019 r. Przyjmowanie „Wniosków o przyjęcie do przedszkola”.
(załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji)
25.02. – 28.02.2019 r. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej.

Weryfikacja dokumentów i oświadczeń rodziców.

04.03.2019 r. godz. 12:00 Podanie do publicznej wiadomości „Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych”.
04.03. – 08.03.2019 r. Składanie przez rodziców kandydata oświadczeń woli przyjęcia do przedszkola.
(załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji)
11.03. – 15.03.2019 r. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej.
18.03.2019 r. godz. 12:00 Podanie do publicznej wiadomości „Listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do przedszkola”.
18.03. – 26.03.2019 r. Możliwość wystąpienia rodzica do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
26.03. – 02.04.2019 r. Sporządzenie w terminie 5 dni uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
02.04. – 10.04.2019 r. Możliwość wniesienia przez rodzica odwołania do dyrektora przedszkola, od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.
11.04. – 18.04.2019 r. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

 

Uchwała z harmonogramem

Zał. nr 2 Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Zał. nr 3. Kryteria naboru do przedszkola

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Samorządowego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi