27 paź202027 października 2020
Wpis

Informacja dla Rodziców

Szanowni Państwo Dokonanie telefonicznej rejestracji przypadku zachorowania pracownika przedszkola na Covid 19 oraz zapoznanie z obecną sytuacją przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Krakowie nastąpiło w dniu dzisiejszym tj. 27.10.2020 r. w godzinach wieczornych. Decyzją Sanepidu przedszkole pozostaje otwarte. Po szczegółowym zapoznaniu z sytuacją, żaden z pozostałych pracowników nie zostaje objęty kwarantanną ani nadzorem epidemiologicznym. Z poważaniem...

26 paź202026 października 2020
Wpis

Informacja dla Rodziców

Szanowni Państwo W dalszym ciągu brak jest możliwości kontaktu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krakowie. Wysłano 3 pisma drogą e-mailową oraz 3 osoby od rana podejmują próby telefonicznego połączenia się z Sanepidem. Jak mogą się Państwo spodziewać próby są bezowocne. Na dzień dzisiejszy żaden z pozostałych pracowników nie zgłasza złego samopoczucia, budynek przedszkola jest...

25 paź202025 października 2020
Wpis

Pilna informacja

Szanowni Państwo Potwierdzono wynik pozytywny Covid19 u jednego z pracowników przedszkola. Ostatni raz w przedszkolu był obecny we wtorek tj. 20.10.20, na obecną chwilę nie można się skontaktować z sanepidem. Jeśli pojawi się informacja i decyzja ze strony sanepidu rodzice zostaną o tym natychmiast powiadomieni. W gestii rodziców pozostawia się decyzję o ewentualnym pozostawieniu dziecka w domu....

16 paź202016 października 2020
Wpis

Ważna informacja

Szanowni Państwo Z uwagi na wejście naszego Miasta i Gminy w strefę czerwoną, zarządzeniem Dyrektora wprowadza się obostrzenie dotyczące wchodzenia rodziców na teren przedszkola. Od dnia 19.10.20 do odwołania rodzice/ opiekunowie prawni nie wchodzą do budynku. Dopuszcza się wejście rodziców dzieci z niepełnosprawnością po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Dyrektorem przedszkola. Dzieci tak jak miało to...