Wszystko, co jest tworzone, jest tworzone w wyniku inspiracji – z tego, co słyszymy, widzimy, doświadczamy i z tego, czym się otaczamy. Pomysł powstania na terenie naszego ogrodu tężni solankowej był marzeniem jednej z nauczycielek, która szukała sposobu na jego zrealizowanie.
Mini tężnia przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
i Specjalnymi w Skawinie powstała dzięki udziałowi w Projekcie „Pozwólmy ziemi oddychać współfinansowanym ze środków budżetu Miasta i Gminy Skawina oraz Grantu Fundacji PKO Bank Polski.
Budowa „Mini tężni” była możliwa dzięki wieloletniej współpracy Przedszkola ze Stowarzyszeniem „Równa Szansa na rzecz rozwoju dzieci z zaburzeniami”.

Głównym celem jej powstania było podniesienie świadomości ekologicznej i wiedzy na temat klimatu i czystości powietrza a przede wszystkim przeciwdziałanie negatywnym skutkom smogu wśród dzieci i mieszkańców miasta.

Z dobroczynnych działań tężni korzystać będą dzieci, przyszli wychowankowie przedszkola, członkowie stowarzyszenia „Równa Szansa” oraz seniorzy z Klubu Seniora
w Skawinie.

Budowa obiektu małej architektury jaką jest tężnia, to nie jedyne działania proekologiczne zainicjowane  w ramach projektu „Pozwólmy Ziemi Oddychać”.

Podczas uroczystego otwarcia zostały zasadzone różne gatunki  drzew posiadające antysmogowe właściwości takie jak: miłorząb, robinia akacjowa, głóg czy sosna górska.

Program edukacyjny Z Niebieskim Misiem i Fundacją PKO Bank Polski dbamy
o czystość powietrza i klimat,
opracowany przez koordynatorów jest już wdrażany. W jego ramach realizowany jest przez naszych wolontariuszy cykl zajęć edukacyjnych „Dzieci kontra smog”.

Organizowane są zajęcia z jogi dla dzieci,  ćwiczenia oddechowe oraz czytanie przy tężni.  Podejmowane są również działania edukacyjne podnoszące wiedzę dzieci i osób dorosłych na temat dbania o jakość powietrza.
14 listopada odbędzie się happening „Dzieci kontra smog”, podczas którego finał będzie miał ogłoszony wcześniej powiatowy konkurs plastyczny.

Udział w projekcie „Pozwólmy Ziemi Oddychać” traktujemy jak wstęp do działań poszerzających świadomość ekologiczną dzieci i mieszkańców naszego miasta. Budowa „Mini tężni” i udział w zajęciach edukacyjnych są szansą dla dzieci z niepełnosprawnościami na  aktywny udział w życiu społeczności lokalnej a także udział w działaniach profilaktycznych zapewniających zdrowie i dbałość o czystość powietrza.

 

 

Skomentuj

Twój e-mail nie będzie publikowany