W dniu 28 czerwca 2022 r. planowane jest spotkanie adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych uczestniczących w procesie rekrutacyjnym. Z uwagi na przydział do różnych grup informacja o godzinie spotkania z wychowawcami zostanie Państwu podana w indywidualnym e-meilu. Przewiduje się, że czas spotkania nie będzie trwał dłużej niż godzina zegarowa, uwarunkowane jest to organizacją pracy przedszkola. Spotkanie organizacyjne dla wszystkich rodziców odbędzie się w początkowych dniach września- termin zostanie podany w późniejszym terminie.

Z poważaniem

Urszula Archamowicz

Dyrektor Przedszkola

Skomentuj

Twój e-mail nie będzie publikowany