KOMUNIKAT
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA
Z DNIA 28 KWIETNIA 2020 R.

 

w sprawie wznowienia rekrutacji do żłobka, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych.

 

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych (Dz. U z 2020, poz. 374) – Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje, że wznowiona zostaje rekrutacja do żłobka, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych. Rekrutacja wznowiona zostaje od etapu posiedzeń komisji rekrutacyjnych.

 

Nowy harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących
w szkołach podstawowych zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego komunikatu.

 

Oświadczenia woli przyjęcia do przedszkola należy składać tradycyjnie (wersja papierowa) do skrzynek wystawionych w przedszkolach lub (w uzasadnionych przypadkach) drogą mailową na adres przedszkola do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

 zał. nr 1.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

po wznowieniu rekrutacji

Data Etap rekrutacji/czynności rodzica
29.04. – 30.04.2020 r. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej.

Weryfikacja dokumentów i oświadczeń rodziców.

04.05.2020 r. godz. 12:00 Podanie do publicznej wiadomości „Listy dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych”.
04.05. – 11.05.2020 r. Składanie przez rodziców dziecka oświadczeń woli przyjęcia do przedszkola. (zał. nr 4 do Regulaminu rekrutacji) oraz oryginałów dokumentów rekrutacyjnych (jeżeli były złożone w formie elektronicznej)
12.05. – 13.05.2020 r. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej.
14.05.2020 r. godz. 12:00 Podanie do publicznej wiadomości „Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola”. (upublicznienie listy w budynku przedszkola oraz na stronie www przedszkola)
Procedura odwoławcza
15.05. – 22.05.2020 r. Możliwość wystąpienia rodzica do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola
w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości „Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola”.
25.05. – 29.05.2020 r. Sporządzenie w terminie 5 dni uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
01.06. – 09.06.2020 r. Możliwość wniesienia przez rodzica odwołania do dyrektora przedszkola, od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.
10.06. – 18.06.2020 r. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.
Ewentualne postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
29.06.2020 r. Opublikowanie wykazu ewentualnych wolnych miejsc
29.06. – 03.07.2020 r. Złożenie „Wniosku o przyjęcie do przedszkola” i dokumentów potwierdzających  spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. (zał. nr 2 do Regulaminu rekrutacji)
06.07 – 08.07.2020 r. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej.
09.07.2020 r. Podanie do publicznej wiadomości „Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych”.
09.07. – 13.07.2020 r. Składanie przez rodziców dziecka oświadczeń woli przyjęcia do przedszkola. (zał. nr 4 do Regulaminu rekrutacji)
14.07.2020 r. Podanie do publicznej wiadomości „Listy dzieci przyjętych

i nieprzyjętych do przedszkola”.

14.07. – 21.07.2020 r. Możliwość wystąpienia rodzica do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola
w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości „Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola”.
22.07. – 27.07.2020 r. Sporządzenie w terminie 5 dni uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
28.07. – 04.08.2020 r. Możliwość wniesienia przez rodzica odwołania do dyrektora przedszkola, od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.
04.08. – 11.08.2020 r. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

Oświadczenia woli przyjęcia do przedszkola należy składać tradycyjnie (wersja papierowa) do skrzynek wystawionych
w przedszkolach lub (w uzasadnionych przypadkach) drogą mailową na adres przedszkola do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Skomentuj

Twój e-mail nie będzie publikowany