Profiles
Agata Żmuda- Bednarz

Agata Żmuda- Bednarz

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” Janusz Korczak Jestem pedagogiem, oligofrenopedagogiem, terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Ukończyłam najpierw studia licencjackie w kierunku pedagogiki społeczno – opiekuńczej,                             a następnie studia magisterskie pedagogika specjalna – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Ponadto dwa kierunki studiów podyplomowych: Edukacja i rehabilitacja osób                         z...

26 sie201926 sierpnia 2019
Wpis

Niezbędnik przedszkolaka

2 września od samego rana czekamy na wszystkich przyjaciół Niebieskiego Misia. Poniżej wskazówki dla rodziców naszych nowych podopiecznych.   NIEZBĘDNIK PRZEDSZKOLAKA Wspólne zakupy potrzebnych rzeczy do przedszkola mogą sygnalizować dziecku nadchodzącą zmianę, a jednocześnie przysporzyć wiele radości. Ubranie do przedszkola powinno być przede wszystkim wygodne, łatwe do zdjęcia i założenia, łatwo przechodzące przez głowę, bez...

31 maj201931 maja 2019
Wpis

Zapewnienie bezpieczeństwa w przedszkolu

Uprzejmie informuję iż każdy z pracowników przedszkola jest zapoznany z zasadami dotyczącymi zapewniania bezpieczeństwa dzieciom na terenie przedszkola oraz poza nim, wynikających z przepisów prawa oświatowego. Znane im są procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych. Przypominam, że zostali Państwo zapoznani z procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa na pierwszym zebraniu organizacyjnym. Zachęcam do zapoznania się z materiałami...

09 maj20199 maja 2019
Wpis

Zebrania z Rodzicami

Uprzejmie informujemy, że zebrania z rodzicami w grupach odbywać się będą w następującym porządku. 15 maja 2019 o godzinie 16.30 w grupach I, II, V , VII i A1 16 maja 2019 o godzinie 16.30 w grupach III, IV, VI, A2  

26 kwi201926 kwietnia 2019
Wpis

Zawieszenie strajku

Szanowni Rodzice Informuję, że zgodnie z art. 6 Karty Nauczyciela, nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą w tym zadania związane z bezpieczeństwem dzieci, wpierać każde dziecko w jego rozwoju, kształcić wychowywać w umiłowaniu Ojczyzny w poszanowaniu Konstytucji RP w atmosferze wolności sumienia i...

23 kwi201923 kwietnia 2019
Wpis

Akcja protestacyjna

Akcja protestacyjna trwa nadal Liczba dzieci przyjętych do przedszkola w danym dniu zależy od liczby nauczycieli zgłaszających gotowość do pracy. Informuję, że na dzień dzisiejszy 100% nauczycieli zgłosiło przystąpienie do strajku. Do chwili odwołania ogólnopolskiej akcji protestacyjnej każdy nauczyciel przychodząc do pracy może zgłosić przystąpienie do strajku. Dyrektor przedszkola może zapewnić bezpieczny pobyt w przedszkolu...

05 kwi20195 kwietnia 2019
Wpis
Strajk

Strajk

Szanowni Rodzice! W związku z licznymi zapytaniami w sprawie strajku nauczycieli w naszej placówce, informujemy, że : w przypadku braku porozumienia pomiędzy związkami i stroną rządową nasze przedszkole przystępuje do strajku nauczycieli  od dnia 8 kwietnia 2019 r  do odwołania.  W tym przypadku uprzejmie prosimy o pozostawienie dzieci w domu w czasie strajku nauczycieli i zapewnienie...

07 mar20197 marca 2019
Wpis

Rekrutacja na dyżur wakacyjny

SZANOWNI  RODZICE Informujemy, że w dniu 11.03.2019 r.  rozpoczynają się zapisy dzieci   na DYŻUR WAKACYJNY      11.03.2019  – 22.03.2019     Przyjmowanie WNIOSKÓW składanych przez rodziców PRACUJĄCYCH   Uprzejmie prosimy o dotrzymanie wyznaczonego terminu.