14 kw.202214 kwietnia 2022
Wpis

Wnioski na dyżur wakacyjny

Szanowni Państwo, Od dnia 19 kwietnia do 29 kwietnia 2022 r. przyjmowane są wnioski na dyżur  wakacyjny. Rodzice przed zapisem dziecka zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem dyżuru wakacyjnego. O przyjęciu na dyżur wakacyjny dziecka zdecyduje komisja rekrutacyjna. Z uwagi na wyjątkowość sytuacji oraz warunki lokalowe jesteśmy w stanie w tym czasie dyżurem objąć...

13 kw.202213 kwietnia 2022
Wpis

Komunikat GIS

Szanowni Rodzice, Proszę o zapoznanie się z  komunikatem. https://www.gov.pl/web/gis/ostrzezenie-publiczne-dotyczace-zywnosci-dobrowolne-wycofanie-wskazanych-produktow-marki-kinder-ze-wzgledu-na-potencjalne-powiazanie-z-ogniskiem-zatruc-pokarmowych-wywolanych-salmonella-typhimurium—aktualizacja-na-dzien-11042022

06 kw.20226 kwietnia 2022
Wpis

Potwierdzenie woli – kolejny etap rekrutacji

Szanowni Państwo, Proszę o zapoznanie się z kolejnym etapem rekrutacji do przedszkola. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola jest wymagane . Brak złożenia tego dokumentu jest równoznaczne ze zwolnieniem miejsca w placówce.  

23 mar202223 marca 2022
Wpis

Rekrutacja

Szanowni Państwo Dokonanie zapisu dziecka w systemie elektronicznej rekrutacji nie jest równoznaczne z zakończeniem procesu rekrutacyjnego. Rodzic powinien wydrukować wniosek i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów  złożyć do przedszkola pierwszego wyboru. Rekrutacja zostaje zamknięta o godzinie 15.00 w dniu 25 marca 2021 r. https://drive.google.com/file/d/1s-b6oX4eo0wu9X06YRo3MeMiKoim6N-7/view?usp=sharing  

18 mar202218 marca 2022
Wpis

Rekrutacja do przedszkola

 Przypominamy Rodzicom  W związku z tym, że rekrutacji odbywa się za pomocą systemu elektronicznego każdy rodzic, który złożył online wniosek o przyjęcie do przedszkola musi go wydrukować i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru wraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych. Przypominamy, że termin składania wniosków online oraz dokumentów do przedszkola mija 25 marca 2022 r. o...

17 mar202217 marca 2022
Wpis

Rekrutacja i dokumenty – ważne informacje

Szanowni Państwo Wniosek złożony elektronicznie należy wydrukować i przynieść do przedszkola pierwszego wyboru, wraz ze stosownymi załącznikami są one również dostępne w panelu rekrutacyjnym. Proszę z uwagą czytać jakim dokumentem należy potwierdzić dany fakt. Po złożeniu papierowego wniosku w panelu rekrutacyjnym pojawi się informacja czy wniosek jest zaakceptowany czy odrzucony ( podana zostanie również przyczyna...