O przedszkolu

Home / O przedszkolu

WIZJA

Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.../ Robert Fulghmun

Dziecko w przedszkolu powinno być:

✔ twórcze i samodzielne w aktywności zabawowej
i edukacyjnej podejmowanej na rzecz rozwoju własnego potencjału

✔ działać zgodnie z zaspokojeniem swoich i innych potrzeb sensorycznych,

✔ aktywnie uczestniczące w życiu grupy i przedszkola,

✔ otwarte na wszystkie emocje jakie przeżywa,

✔ opiekuńcze,

✔ odpowiedzialne i obowiązkowe,

✔ kulturalne i tolerancyjne,

✔ komunikujące się za pomocą dostępnych mu kanałów (werbalnie, pozawerbalnie), także poprzez komunikację wspomagającą i alternatywną AAC

✔ świadome niebezpieczeństw i zagrożeń.

MISJA

MISJA
Przedszkole jest drugim domem pełnym życzliwości i ciepła, w którym każde dziecko jest jednakowo ważne.

Chcemy by czuło się akceptowane i bezpieczne.

Pragniemy w każdym dziecku rozbudzić ciekawość świata, spostrzegawczość i wrażliwość na miarę jego indywidualnych możliwości.

Chcemy stworzyć środowisko bogate pod względem doświadczeń sensorycznych, dobra integracja sensoryczna zmysłów stanowi bazę dla rozwoju kolejnych umiejętności dziecka a tym samym jest podstawą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

O Nas

Nasze przedszkole ma bogate tradycje – istnieje od 1956 roku i jest otwarte dla dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i żywieniowych. To miejsce bezpieczne, z odpowiedzialną i stale podnoszącą kwalifikacje kadrą, zespołem specjalistów i pracowników przygotowanych  do wspierania pracy edukacyjnej i działań opiekuńczych wobec dzieci. Organizacje dostosowujemy do potrzeb dzieci, które mogą przebywać w grupach ogólnodostępnych, integracyjnych lub specjalnych. Dokładamy starań, aby dla każdego dziecka przedszkole było miejscem przyjaznym, w którym odkrywa się dziecięce możliwości, zdolności i wspiera dziecko w rozwoju, ucząc go kierowania własną aktywnością, współpracy oraz proponując naukę przez zabawę i działanie.  Każde dziecko odnosi u nas sukcesy na miarę swoich możliwości. Proponowane zajęcia są atrakcyjne dla dzieci i najczęściej planowane na podstawie ich zainteresowań i preferencji. Jako jedyne samorządowe przedszkole na terenie Gminy Skawina oferujemy terapię psychologiczną, logopedyczną, terapię integracji sensorycznej, terapię ręki, fizjoterapię, zajęcia w wodzie prowadzone wg koncepcji Hallwick. Naszym atutem jest przestronny, starannie zagospodarowany ogród przedszkolny z wydzielonymi strefami zabaw oraz otwarty jesienią 2016 roku – jedyny w tej części kraju ogród sensoryczny, w którym dzieci rozwijają swoje zmysły. Powstał on dzięki środkom z projektu CEZ i za sprawą współpracy pracowników przedszkola i rodziców. Dużym plusem jest także własna kuchnia, w której przygotowywane są smaczne, zdrowe, pełnowartościowe posiłki dla dzieci, a także dania w oparciu o indywidualnie dopasowane diety. Prowadzimy zajęcia z wczesnego wspomagania dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkola oraz dla tych, które nie są naszymi wychowankami, a posiadają opinie o potrzebie uczestnictwa w takich zajęciach. Aktywnie uczestniczymy w działalności środowiska lokalnego kształtując w dzieciach wrażliwość, przywiązanie do tradycji, regionu i radość z bycia częścią swoistej wspólnoty.

Unikalna koncepcja i organizacja

Rzetelna praca
wychowawcza

Specjalistyczne terapie

Edukacja
włączająca 

Skuteczna komunikacja

Innowacje
pedagogiczne

 Indywidualne diety

Rozwijanie zainteresowań
i talentów

Aktywność w środowisku lokalnym

Nasze priorytety

Bezpieczeństwo i akceptacja

Poszanowanie praw dziecka

Wdrażanie do poczucia odpowiedzialności

Wspieranie dziecka w rozwoju

Nasi Przyjaciele