O przedszkolu

Home / O przedszkolu

WIZJA

„Każde dziecko rodzi się geniuszem” / B. Fuller

MISJA

W naszym przedszkolu każde dziecko jest dla nas ważne i jest kimś wyjątkowym

Wszystkie dzieci mają równe szanse.

Uczymy i wychowujemy poprzez działanie. Rozwijamy inteligencje wielorakie.

Podkreślamy rangę zabawy. w której dziecko uczy się najpełniej.

Stosujemy muzykę i poezję do uczenia i nauczania.

Łączymy pracę umysłową z ćwiczeniami fizycznymi.

Uczymy się żyjąc w społeczeństwie.

Kształcimy właściwe zachowania i system wartości.

Wychowujemy i uczymy dla lepszej przyszłości.

O Nas

Nasze przedszkole ma bogate tradycje – istnieje od 1956 roku i jest otwarte dla dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i żywieniowych. To miejsce bezpieczne, z odpowiedzialną i stale podnoszącą kwalifikacje kadrą, zespołem specjalistów i pracowników przygotowanych  do wspierania pracy edukacyjnej i działań opiekuńczych wobec dzieci. Organizacje dostosowujemy do potrzeb dzieci, które mogą przebywać w grupach ogólnodostępnych, integracyjnych lub specjalnych. Dokładamy starań, aby dla każdego dziecka przedszkole było miejscem przyjaznym, w którym odkrywa się dziecięce możliwości, zdolności i wspiera dziecko w rozwoju, ucząc go kierowania własną aktywnością, współpracy oraz proponując naukę przez zabawę i działanie.  Każde dziecko odnosi u nas sukcesy na miarę swoich możliwości. Proponowane zajęcia są atrakcyjne dla dzieci i najczęściej planowane na podstawie ich zainteresowań i preferencji. Jako jedyne samorządowe przedszkole na terenie Gminy Skawina oferujemy terapię psychologiczną, logopedyczną, terapię integracji sensorycznej, terapię ręki, fizjoterapię, zajęcia w wodzie prowadzone wg koncepcji Hallwick. Naszym atutem jest przestronny, starannie zagospodarowany ogród przedszkolny z wydzielonymi strefami zabaw oraz otwarty jesienią 2016 roku – jedyny w tej części kraju ogród sensoryczny, w którym dzieci rozwijają swoje zmysły. Powstał on dzięki środkom z projektu CEZ i za sprawą współpracy pracowników przedszkola i rodziców. Dużym plusem jest także własna kuchnia, w której przygotowywane są smaczne, zdrowe, pełnowartościowe posiłki dla dzieci, a także dania w oparciu o indywidualnie dopasowane diety. Prowadzimy zajęcia z wczesnego wspomagania dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkola oraz dla tych, które nie są naszymi wychowankami, a posiadają opinie o potrzebie uczestnictwa w takich zajęciach. Aktywnie uczestniczymy w działalności środowiska lokalnego kształtując w dzieciach wrażliwość, przywiązanie do tradycji, regionu i radość z bycia częścią swoistej wspólnoty.

Unikalna koncepcja i organizacja

Rzetelna praca
wychowawcza

Specjalistyczne terapie

Edukacja
włączająca 

Skuteczna komunikacja

Innowacje
pedagogiczne

 Indywidualne diety

Rozwijanie zainteresowań
i talentów

Aktywność w środowisku lokalnym

Nasze priorytety

Bezpieczeństwo i akceptacja

Poszanowanie praw dziecka

Wdrażanie do poczucia odpowiedzialności

Wspieranie dziecka w rozwoju

Nasi Przyjaciele