Szanowni Państwo!

Od 2011r. nasze przedszkole współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy
Szkole „Małopolska” w Krakowie. W ramach zawartego porozumienia możemy
przystępować do akcji „1 % dla naszego przedszkola”.
W związku z tym, gorąco zachęcamy Państwa do przekazywania
1 % Waszego podatku na rzecz naszego przedszkola.
Co roku pieniądze, które otrzymujemy w ramach p/w akcji wydajemy
w sposób przemyślany i zgodnie z aktualnymi potrzebami naszych dzieci
w przedszkolu. Zawsze informujemy Państwa, w krótkim sprawozdaniu ile
pieniędzy otrzymaliśmy w ramach odpisu 1 % za dany rok podatkowy i na co je
przeznaczyliśmy.
Jeśli więc zechcecie Państwo wesprzeć rozwój naszego przedszkola:
1. W sekcji Wniosek o przekazanie 1 % podatku należnego na rzecz
organizacji pożytku publicznego (OPP), w polu Numer KRS prosimy
wpisać: KRS 0000052078.
2. W polu Wnioskowana kwota należy wpisać nie więcej niż 1 % należnego
podatku po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (obliczanie
1% nie jest trudne. Wystarczy tylko podatek należny fiskusowi podzielić
przez 100).
3. W dodatkowym polu KONIECZNIE NALEŻY WPISAĆ CEL na jaki
organizacja ma przekazać 1 % Państwa podatku: dla Przedszkola
Samorządowego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi
w Skawinie.
4. Urząd Skarbowy przekaże kwotę organizacji (a ta po wskazaniu celu –
nam) pomniejszoną o koszt przelewu.

W imieniu dzieci i pracowników dziękujemy!