Szanowni Państwo,

Od 2011r. nasze przedszkole współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole „Małopolska” w Krakowie. W ramach zawartego porozumienia możemy
przystępować do akcji „1,5 % dla naszego przedszkola”.
W związku z tym, gorąco zachęcamy Państwa do przekazywania 1,5 % Waszego podatku na rzecz naszego przedszkola.
Co roku pieniądze, które otrzymujemy w ramach p/w akcji wydajemy w sposób przemyślany i zgodnie z aktualnymi potrzebami naszych dzieci
w przedszkolu. Zawsze informujemy Państwa, w krótkim sprawozdaniu ile pieniędzy otrzymaliśmy w ramach odpisu 1 % za dany rok podatkowy i na co je przeznaczyliśmy.

Jeśli więc zechcecie Państwo wesprzeć rozwój naszego przedszkola:
Wystarczy w formularzu PIT podać:

– numer wpisu do KRS (KRS 0000052078),

–   przekazywaną kwotę  (w polu Wnioskowana kwota należy wpisać nie więcej niż 1,5 % należnego podatku po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Obliczanie 1,5% nie jest trudne – podatek należny fiskusowi należy podzielić przez 100, a następnie otrzymany wynik pomnożyć przez 1,5),

–   i cel (dla Przedszkola Samorządowego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Skawinie),

a 1,5 % podatku zostanie przekazany naszej placówce.

W imieniu dzieci i pracowników dziękujemy!