Profiles
Małgorzata Gwóźdź

Małgorzata Gwóźdź

„Nauczyć się dobrze mówić to znaczy równocześnie nauczyć się dobrze myśleć, a nawet dobrze żyć”  (Isokrates) Absolwentka logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym, nauczyciel wychowania przedszkolnego ze specjalnością diagnoza i terapia dziecka. Doświadczenie w pracy z dziećmi zaczęła zdobywać jako wychowawca kolonijny, następnie nauczyciel wychowania przedszkolnego, a później jako niania. Podczas studiów wiedzę teoretyczną z zakresu terapii...