„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” / J. Korczak

Nauczyciel mianowany i oligofrenopedagog – w zawodzie od 2007 roku. Od 2009 roku zatrudniona w Przedszkolu Niebieski Miś. Studia wyższe ukończyła w swoim rodzinnym mieście – Lublinie na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej – Wydział Pedagogiki i Psychologii, licencjat na kierunku: Pedagogika przedszkola, magisterium – na kierunku: Pedagogika II0

– Zdobywam różne doświadczenia pracując w grupach przedszkolnych oraz integracyjnych jako nauczyciel wspomagający lub prowadzący, podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Wśród szkoleń wymienić należy: „Diagnozę i obserwację dziecka w przedszkolu -nowoczesne rozwiązania w świetle wymagań prawa”, „Pracę indywidualną z dzieckiem w  wieku przedszkolnym o specyficznych potrzebach edukacyjnych”, „Rozwój mowy dzieci, zaburzenia, wady i korekta tych zaburzeń” oraz „Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informatycznej”. Warsztaty metodyczne „Metody integracyjne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym” (Klauza),„Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się uczniów z zaburzeniami komunikacji” (AAC), „Muzykoterapię z elementami relaksu”, „Ekspresję ciała”, „Teatroterapię” oraz „Teatr i muzyka w życiu dziecka”, czy „Świat zmysłów – twórcze zabawy rozwijające wrażliwość zmysłową” rozszerzyły umiejętności praktyczne przydatne w pracy z różnymi grupami. Wśród zainteresowań zawodowych warto wspomnieć o alternatywnych metodach nauki czytania – warsztaty „Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania jako stymulacja rozwoju funkcji poznawczych dzieci w wieku przedszkolnym” prowadzonym przez prof. dr hab. J. Cieszyńską  oraz metodach edukacji matematycznej – kurs „Dojrzałość dziecka do uczenia się matematyki wg prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Warsztaty prowadzone B. Bilewicz – Kuźma i T. Parczewską „Metoda projektów w edukacji małego dziecka – planowanie, realizacja, efektywność” zapoczątkowały poszukiwania alternatywnych metod pracy z dziećmi.

W życiu prywatnym lubi  wycieczki i spacery ukierunkowane na poznawanie nowych, ciekawych krajoznawczo miejsc – jezior, lasów. Bardzo ceni czas spędzany z rodziną.

– Mogę wspierać dzieci w poznawaniu otaczającego ich świata, bo to one są prawdziwymi jego obserwatorami. Praca z dziećmi wymaga cierpliwości, ogromnego serca i wiedzy, jest wielkim wyzwaniem, i dlatego daje mi dużo satysfakcji każdego dnia. Uśmiech dzieci jest największą oraz najszczerszą zapłatą za poświęcony im czas.