– Prywatnie uwielbiam podróże, szczególnie do miejsc nie dających się zakwalifikować jako „popularne kierunki”. Interesuje mnie również fotografia.

Nauczyciel dyplomowany. W przedszkolu Niebieski Miś pracuje od 1 września 1988 r. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego – Wydział pedagogiczno-artystyczny, kierunek Wychowanie przedszkolne. Dodatkowe kwalifikacje: studia podyplomowe na Akademii Pedagogicznej w zakresie nowoczesnego kierowania i zarządzania w instytucjach oświatowo-wychowawczych oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie – Korekcja wad postawy, kurs kwalifikacyjny Oligofrenopedagogika zorganizowany przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji oraz liczne szkolenia organizowane w ramach sieci współpracy, kurs INNP, szkolenie „
Nauczyciel – badacz”, kurs „Obsługa i wykorzystanie programu Boardmaker oraz podstawy Speaking Dynamiclly Pro, roczny kurs „Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej, a także kurs trenerski „Edukacja przez ruch”, uprawniający do prowadzenia szkoleń i warsztatów propagujących tę metodę pracy z dziećmi wśród nauczycieli.

W przedszkolu po godzinach prowadzi grupę artystyczną Teatr Rodzica, która raz w roku przygotowuje spektakl teatralny dla dzieci – rodziców we współpracy z nauczycielkami. Pasja ta inspiruje do zdobywania kolejnych doświadczeń podczas warsztatów teatralnych „Global Ageing”.

 – Czego o mnie nie wiecie? Jestem trenerką WenDo samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt, jedną z szesnastu w Polsce po 3 – letnim szkoleniu niemieckich trenerek. Potrafię się także porozumiewać w języku ukraińskim – przez kilkanaście lat prowadziłam szkolenia w Kijowie, Lwowie oraz w Odessie i samo przyszło.