Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Z wykształcenia jestem neurologopedą oraz filologiem polskim. Pracowałam w przedszkolu dla dzieci z zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu jako logopeda oraz nauczyciel wspierający. Swój warsztat pracy nieustannie poszerzam. Ukończyłam wiele szkoleń, m.in. „MAKATON”, ” Zaburzenia języka i komunikacji u Małego Dziecka ( autyzm dziecięcy, Zespół Aspergera, afazja dziecięca, opóźniony rozwój mowy)- diagnoza różnicowa okiem logopedyczna klinicznego” , „Werbogesty” oraz „Trening Umiejętności Społecznych”.

Skomentuj

Twój e-mail nie będzie publikowany