„Idź swoją drogą, a ludzie niech mówią, co chcą” / Dante

Z wykształcenia pedagog specjalny, oligofrenopedag oraz nauczyciel  wychowania przedszkolnego. W przedszkolu Niebieski Miś pracuje z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych, prowadzi też zajęcia  z dziećmi i rodzicami  w oparciu o Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Codzienna praca skłania Ja do poszukiwań najlepszych sposobów oddziaływania na wychowanków oraz metod wspierania rodziców w codziennej opiece nad dziećmi. Ukończyła m.in. kurs „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC)”, szkolenie „Makaton” na poziomie  podstawowym, szkolenia „Picture Exchange Communication System- Poziom 1”, „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci?”- metoda Carole Sutton (Fundacja Synapsis), „Terapia Behawioralna w teorii i praktyce kurs 3-modułowy”, „Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania” (PSTB), „Jak pracować z dzieckiem z autyzmem w przedszkolu” (Fundacja Synapsis), „Dobra współpraca z rodziną osoby z autyzmem”, „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” (cz.II), „Terapia ręki I i II stopień” (Centrum Edukacji i Rozwoju TUTOR), „Trening Umiejętności Społecznych” (Centrum Terapii Promitis), szkolenie na temat „Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka – strategie leczenia według Marsha D. Klein i Tracy A. Delaney, „Metoda Dobrego Startu – sesja praktyczna” oraz „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne” (I stopień).

– W pracy z dziećmi najbardziej lubię to, że każdy dzień jest inny, wypełniony zabawą.  Lubię pracę z dziećmi, bo one nigdy nie ukrywają emocji, są spontaniczne i potrafią cieszyć się z małych rzeczy.

W codziennej pracy bardzo oddana dzieciom – skupiona na Nich i uważna. Poszukując najlepszych metod oddziaływań wychowanków pozostaje radosną, spontaniczną i pozytywnie nastawioną do świata osobą. Pomocna innym nauczycielom, otwarta na współpracę.

W czasie wolnym jeździ na rowerze, podróżuje, lubi dobre kino, dobrą książkę, muzykę alternatywną, rytmy latynoskie.