Pedagog specjalny. Posiada kwalifikacje z zakresu: tyflopedagogiki, oligofrenopedagogiki, wczesnego wspomagania rozwoju, terapii pedagogicznej, pedagogiki leczniczej M. Montessorii. W przedszkolu pełni funkcję nauczyciela wspomagającego oraz tyflopedagoga.

Rozwija swoją wiedzę i  umiejętność poprzez udział w szkoleniach, kursach, konferencjach.  Zgłębia w teorii i praktyce techniki behawioralne, m.in. poprzez uczestniczenie w szkoleniu „Terapia behawioralna w teorii i praktyce. 3 – modułowy kurs bazowy”.

W pracy z dziećmi stara się łączyć wiele technik, metod i podejść, tak aby odpowiednio dopasować i zindywidualizować pracę. Wierzy iż czasem najprostsze rozwiązanie daje najlepsze efekty, gdy dodamy do niego czas i otwartość na potrzeby dziecka.

Skomentuj

Twój e-mail nie będzie publikowany