Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku Praca
Socjalna, Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Pedagogika Społeczno-
Opiekuńcza oraz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (studia podyplomowe).
Stale Rozwija swoją wiedzę poprzez udział w szkoleniach, kursach,
konferencjach.
Prywatnie interesuję się grafiką komputerową dzięki której tworzę ciekawe
pomoce dla swojej pracy dydaktycznej. Ponadto stale powiększam swoją
prywatną biblioteczkę o różnorodne pozycje książkowe. W szczególności
interesują mnie książki których akcja umieszczona jest w tle wydarzeń
historycznych.

Skomentuj

Twój e-mail nie będzie publikowany