Studia wyższe na kierunku Pedagogika Specjalna (Oligofrenopedagogika) ukończyła w 2013 roku na Uniwersytecie Pedagogicznym  im. KEN w Krakowie. Podczas nauki starała się na bieżąco udoskonalać swoje umiejętności praktyczne uczestnicząc w licznych praktykach w placówkach oświatowych na terenie Krakowa i okolic. Po zakończeniu studiów magisterskich odbyła studia podyplomowe na dwóch kierunkach na swojej macierzystej uczelni: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Pedagogika lecznica M. Montessori (ukończone w 2013 roku) oraz Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (ukończone w 2015 roku).

– W Przedszkolu nr 2 w Skawinie pracuję od września 2013 roku. Obecnie jestem nauczycielem kontraltowym na stanowisku nauczyciela wspomagającego w grupie integracyjnej. Główne obszary mojego zainteresowania zawodowego to:  edukacja poprzez ruch szeroko pojęty (taniec, sport, gimnastyka), edukacja poprzez sztukę, sensoplastyka.

Na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnorodnych kursach i szkoleniach, takich jak : „Opieka nad dzieckiem z cukrzycą”, „Aktywne formy wychowania muzycznego”, „Dziecko krzywdzone- diagnoza i pomoc”, „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej”, „Edukacja przez ruch wg Dziamskiej”, „Potrzeby dziecka z autyzmem”.

– Wolny czas najchętniej spędza z bliskimi, słucha muzyki, fotografuje, uczy się tańca towarzyskiego, śpiewa, lubi dobre kino i dobrą książkę. Maluje od niedawna i chętnie poznaje nowe techniki plastyczne

Skomentuj

Twój e-mail nie będzie publikowany