W przedszkolu pełni rolę zastępcy dyrektora. Nauczyciel przedszkola, terapeuta  integracji sensorycznej, konsultant Metody Tomatisa® . Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studiów magisterskich na kierunku Pedagogika specjalna – specjalność Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Posiada także kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki.

Wciąż rozwija swoje umiejętności przydatne w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez udział w szkoleniach, kursach, konferencjach.

W przedszkolu dba, by każde mogło osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości.
Prowadzi terapię integracji sensorycznej  oraz zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Podkreśla rolę wczesnej interwencji w przypadku oddziaływań terapeutycznych. Jest współautorką  realizowanego w naszym przedszkolu projektu „Wczesny start – troski wart”.

W wolnym czasie odpoczywa najczęściej z dobrą książką w ręku, spaceruje, lubi obejrzeć dobry film, poszukuje wraz z rodziną miejsc atrakcyjnych i przyjaznych maluchom.