Nie można zmusić ziarna do rozwoju i kiełkowania, można jedynie stworzyć warunki zezwalające na to, aby ziarno rozwinęło wszystkie tkwiące w nim możliwości / C. Rogers

 

Absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie z tytułem mgr Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz Pedagogiki Specjalnej, specjalność Oligofrenopedagogika zrealizowanej już na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej- Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.W przedszkolu pracuje na stanowisku nauczyciela, jest także instruktorem Zajęć Usprawniających na basenie według Koncepcji Halliwick.

 

Współautorka i realizatorka innowacji pedagogicznych „Jak rybki w wodzie”, „Co misiowi przystaje, czyli dobre obyczaje” oraz projektów edukacyjnych „Z Niebieskim Misiem po przygodę”.

 

Stale poszukuje najlepszych rozwiązań edukacyjnych i podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez różne formy doskonalenia. Wśród ukończonych kursów najważniejsze to: „INPP – Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce” wg programu Sally Goddard, „Metoda Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz, „Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne”, Halliwick- dwustopniowy kurs instruktorski, Program Rozwoju Komunikacji MAKTON, „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących”, Integracja Sensoryczna (I stopień), kurs Edukacji Matematyczna wg koncepcji E. Gruszczyk- Kolczyńskiej oraz różnorodne kursy plastyczne, muzyczne, dotyczące animacji czasu wolnego dzieci i dorosłych.

 

Na co dzień dba o tworzenie najbardziej motywującego i wyzwalającego aktywność dziecięcą środowiska wychowawczego i uczy dzieci poprzez stwarzanie możliwie najlepszych warunków dla ich wszechstronnego rozwoju. Szczególnie interesuje ją wspieranie społecznego rozwoju przedszkolaków, a także prezentowanie przez dzieci ich  zainteresowań, pasji i talentów w szerszych kręgach

 

W wodzie czuje się jak ryba i na basenie właśnie, bądź nad innym zbiornikiem wodnym najbardziej lubi spędzać swój wolny czas.  Dużą radosć czerpie  z odkrywania nowych miejsc  wyruszając w podróże małe i duże….

 

Skomentuj

Twój e-mail nie będzie publikowany