Bo przecież w szkole chodzi o to, aby obudzić Olbrzyma nie w sobie, ale w uczniach. To uczniowie mają być gwiazdami, nie nauczyciel. Mają uwierzyć, że sami są w stanie wymyślać, a potem realizować rzeczy piękne i mądre.” / Jarek Szulski „Sor”

Nauczyciel kontraktowy, w zawodzie od 2014 roku. Studia wyższe ukończyła na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie – kierunek: Pedagogika specjalna, specjalność: Oligofrenopedagogika z pedagogiką wczesnoszkolną. Studia magisterskie na kierunku: Pedagogika przedszkolna oraz Pedagogika specjalna, specjalność – Terapia pedagogiczna z rewalidacją indywidualną.

Kierując się zawodowym przesłaniem, nauczycielską intuicją, uważnie obserwując dzieci i podążając za ich aktywnością konsekwentnie wybiera formy doskonalenia zawodowego. Uczestniczyła w konferencji naukowej “Od gąsienicy do motyla – innowacyjne rozwiązania metodyczne i organizacyjne dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej wg teorii Wygotskiego”.

Szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje i rozwijające umiejętności zawodowe to między innymi: warsztaty doskonalące z zakresu organizacji spotkań integracyjnych dzieci z rodzicami “Mały z Dużym”, warsztaty muzyczno – plastyczno – sportowe “Kosmiczny maraton artystyczny”, kurs Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne Stopień I, warsztaty muzyczno – teatralne “Wiosenne nutki”, warsztaty muzyczno – teatralne “ Bajkowe przygody z zimową muzyką”, kurs z zakresu Opieki nad dzieckiem z cukrzycą, kurs doskonalący z zakresu Programu Percepcyjno -motorycznego “Move to learn” – Ruch dla uczenia się, warsztaty muzyczno-teatralne “Jesienne nutki”, kursy doskonalące w ramach programu unijnego „Nowa jakość doskonalenia nauczycieli w powiecie krakowskim”, w tym ”Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej, praca Metodą Projektów w przedszkolu, praca z dzieckiem z zaburzeniami w zachowaniu, Diagnoza dziecka z autyzmem, praca z dzieckiem zdolnym – wykorzystanie różnorodnych form muzycznych w pracy, kurs doskonalący I i II stopnia z zakresu biblioterapii, kurs wychowawcy w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży, czy szkolenie “Procedura Niebieskiej Karty dla przedstawicieli oświaty”.

Wiedza i umiejętności nabywane podczas szkoleń dla wolontariuszy z zakresu: Treningu interpersonalnego z komunikacją, Wzmacniania poczucia własnej wartości, Trudności wychowawczych, Tworzenia pozytywnych relacji, Systemów rodzinnych i ich dynamiki, Profilaktyki uzależnień, Trening wnioskowania moralnego i perswazji pozwalają na podejmowanie pracy w charakterze wolontariusza na rzecz Stowarzyszeń. W naszym przedszkolu prowadzi zajęcia, warsztaty oraz imprezy okolicznościowe dla Stowarzyszenia „Równa Szansa”. Angażuje się także w Teatr Rodzica, innowację „Uczę się i rozwijam poprzez ruch – Move to learn”, organizuje Paradę Smoków, prowadzi zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Wśród zainteresowań zawodowych najważniejsze to: edukacja poprze ruch szeroko pojęty (taniec, sport, gimnastyka), sensoplastyka, wielozmysłowe poznawanie świata, poszukiwanie najbardziej skutecznych metod wspomagania rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, literatura dziecięca. Wolny czas najchętniej spędza z bliskimi na rodzinnym Śląsku, podróżuje, czyta, słucha muzyki gitarowej, piecze świetne ciasta.

Żyje aktywnie, uprawia sporty – pływanie. Interesuje się ratownictwem wodnym – posiada specjalną kartę pływacką Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.