„Nauczyć się dobrze mówić to znaczy równocześnie nauczyć się dobrze myśleć, a nawet dobrze żyć”  (Isokrates)

Absolwentka logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym, nauczyciel wychowania przedszkolnego ze specjalnością diagnoza i terapia dziecka.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zaczęła zdobywać jako wychowawca kolonijny, następnie nauczyciel wychowania przedszkolnego, a później jako niania. Podczas studiów wiedzę teoretyczną z zakresu terapii logopedycznej uzupełniała praktyką w ramach wolontariatu. Obecnie swoją wiedzę i warsztat pracy starasię poszerzać poprzez szkolenia m.in. dotyczące neurobiologicznych podstaw rozwoju języka, programowania języka u osób dorosłych z afazją, dyslalii, terapii miofunkcjonalnej.

W wolnym czasie gabinet logopedyczny zamienia na salę fitness, gdzie jako licencjonowany instruktor zumby może oddawać się kolejnej pasji i dzielić pozytywną energią z innymi.

Skomentuj

Twój e-mail nie będzie publikowany