„Dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu” /  Antoine de Saint-Exupéry

W trakcie studiów odbyła liczne praktyki w krakowskich placówkach oświatowych,  gdzie miała możliwość poznać pracę z dziećmi oraz dorosłymi osobami z niepełnosprawnością. Zaraz po studiach podjęła pracę w prywatnym przedszkolu  jako nauczyciel  przedszkolny, następnie w 2013 została przyjęta do grona pracowników Niebieskiego Misia – obecnie zatrudniona jest na stanowisku nauczyciel wspomagający w grupie integracyjnej.
W 2010 r. rozpoczęłam studia licencjackie na kierunku  „Asystent osoby niepełnosprawnej”, w 2013 r. skończyłam  studia magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym  w Krakowie na  kierunku Pedagogika Specjalna, specjalność: Oligofrenopedagogika. W 2015 r. skończyłam studia podyplomowe na  Uniwersytecie  Pedagogicznym  w Krakowie, na kierunku: „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna”.

Cały czas doskonali swoje umiejętności biorąc udział w szkoleniach, m.in. „Edukacja przez ruch” wg Dziamskiej, „Praca z trudnymi zachowaniami”, „Potrzeby dziecka z autyzmem”, „Coaching w edukacji”,  „Metody pracy z dzieckiem zdolnym w wieku przedszkolnym”, „Opieka nad dzieckiem z cukrzycą”, „Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy”, szkolenie dla nauczycieli języka angielskiego z cyklu „Exciting Teaching”.

W przedszkolu dodatkowo współprowadzi „Turlanki z mamą i tatą ” wg Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, angażuje się we wdrażanie zdrowych nawyków żywieniowych pomagając w organizacji konkurów kulinarnych, współpracuje ponadto  z Hospicjum św. Łazarza, prowadząc akcję „Pola Nadziei”.
– Moje zawodowe plany wiążą się z dalszym doskonaleniem się w  obszarze pracy z dzieckiem z autyzmem oraz ze zdobyciem kwalifikacji do nauczania języka obcego. Prywatnie jestem ogromną miłośniczką zwierząt, wielbicielką literatury klasycznej  i popularnej oraz bliższego i dalszego podróżowania. W pracy z dziećmi najbardziej lubię ich ciekawość świata, fantazję, bezpośredniość oraz wielką radość z małych rzeczy.