Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie na kierunku Pedagogika specjalna (specjalność: Edukacja i rehabilitacja uczniów niesłyszących i słabosłyszących, Edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną).

Wiedzę z zakresu pedagogiki zgłębia poprzez czytanie literatury tematycznej oraz udział w kursach i szkoleniach dotyczących zabaw i metod stosowanych w pracy z dziećmi.

Ukończyła min. kurs Polskiego Języka Migowego na poziomie zaawansowanym B2, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – I stopnia, Smart Hand Model© – Diagnoza i terapia ręki u dzieci Stopień I, kurs na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży oraz szkolenia z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych oraz animacji

Skomentuj

Twój e-mail nie będzie publikowany