„Granice mojego języka są granicami mojego świata” Ludwig Wittgenstein.

Jestem logopedą, terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, nauczycielem.

Pracę z dziećmi rozpoczęłam od nauczania języka francuskiego, jednak już pierwsze doświadczenia zawodowe uświadomiły mi, że chcę poświęcić się pracy terapeutycznej.
Ukończyłam dwa kierunki studiów podyplomowych: kwalifikacyjne studia logopedyczne oraz wczesną interwencję logopedyczną z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka – obydwa kierunki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
Podjęłam także wiele szkoleń dodatkowych, m.in. z zakresu terapii i edukacji dzieci z autyzmem, wspierania funkcjonalnej komunikacji u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, alternatywnych i wspomagających sposobów komunikowania się, terapii miofunkcjonalnej, masażu logopedycznego, terapii niepłynności mowy i zaburzeń artykulacji a także problemów laryngologicznych w terapii logopedycznej. W ramach studiów doktoranckich na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie prowadziłam ze studentami studiów dziennych zajęcia poświęcone metodyce pracy logopedycznej. Brałam także udział w projektach i badaniach naukowych o tematyce językoznawczej. Jako kolejny krok na drodze poszerzania wiedzy planuję rozpoczęcie studiów neurologopedycznych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.
W swojej pracy najbardziej kocham to, jak o sobie, o nas i o naszym świecie mówią dzieci: szczerze, uczciwie, z pasją, nie skrywając swoich prawdziwych emocji.

 

Skomentuj

Twój e-mail nie będzie publikowany