„Nieustannie doskonalę swój warsztat pracy, poszerzam wiadomości, umiejętności i wciąż mam zamiar zdobywać nowe kwalifikacje”.

Pedagog specjalny w zakresie oligofrenopedagogiki po Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie terapii psychopedagogicznej na Akademii Pedagogicznej w Krakowie, kryzysów psychologicznych i interwencji kryzysowej  na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz pedagogikę przedszkolną z zarządzaniem przedszkolem na krakowskim Uniwersytecie Pedagogicznym.

Jest licencjonowanym i akredytowanym przez Związek Zooterapeutów i Przewodników Zwierząt Pracujących  w Katowicach – dogoterapeutą. W ramach zainteresowań ukończyła studia fakultatywne z zakresu Małych Form Scenicznych na Akademii Pedagogicznej w Krakowie, brała udział w wielu warsztatach teatralnych. W zawodzie od 1998r: początkowo jako nauczyciel wspomagający w klasach integracyjnych I-VI i nauczaniu indywidualnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie (do 2010r.), a następnie w przedszkolu w Skawinie jako nauczyciel wspomagający w grupie integracyjnej – obecnie w specjalnej.

Uczestniczyła w wielu konferencjach, warsztatach, szkoleniach i kursach  doskonalących, m.in. z zakresu Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, pedagogiki zabawy, animator origami, wspierania rozwoju wg Dennisona. Podnosi kwalifikacje zawodowe na kursach:  „Wspomagające i alternatywne sposoby komunikacji dzieci z poważnymi zaburzeniami w porozumiewaniu się” (AAC, MAKATON, PECS), „Stosowana Analiza Zachowania”, „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów” dr S. Goddard, „Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka – strategie leczenia” wg M.D. Klein i T.A. Delaney i in. Otrzymała kilka nagród, w tym nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.