Realizacja podstawy programowej
Podstawa programowa jest dokumentem prawnym, wydanym przez ministra edukacji narodowej w formie rozporządzenia. Podstawa dla wychowania przedszkolnego została opracowana według definicji wynikającej z prawa oświatowego.
 
Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego obowiązuje od dn. 14 II 2017 ((Dz.U. z 2017 r. poz.356). Jeden cel wychowania przedszkolnego oraz 17 zadań szczegółowych pozwalają na planowanie oferty edukacyjnej dla dziecka, umożliwiającej jego harmonijny rozwój w sferach: poznawczej, społecznej, emocjonalnej oraz fizycznej. Podstawa opisuje także warunki realizacji oraz szczegółowo przedstawia kompetencje dzieci kończących edukację przedszkolną i przygotowanych do podjęcia nauki w szkole.
 
„Konstrukcja podstawy programowej dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej ma charakter ewolucyjny, nie burzy osiągnięć poprzednich dokumentów o podstawie programowej, ponieważ odnosi się bezpośrednio do trzech głównych źródeł:
• istoty kształcenia zintegrowanego, zapoczątkowanego reformą w 1999 roku, dopełniając dokument stosownymi paradygmatami;
• modelu zapisów w formie efektów kształcenia, wprowadzonego reformą w 2009 roku;
• koncepcji całościowego kształcenia prof. Ryszarda Więckowskiego – twórcy pedagogiki wczesnoszkolnej.”*
* z  Komentarza do podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Doroty Dziamskiej, Małgorzaty Małyski, Małgorzaty Wróblewskiej, Janusza Woźniaka.
Szczegóły w prezentacji.

Nowa podstawa wychowania przedszkolnego dla Rodziców