Terapia Metodą Tomatisa® i EEG Biofeedback

W roku szkolnym 2017/2018 realizujemy projekt „Wsparcie dzieci z niepełnosprawnością poprzez wdrożenie w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Skawinie specjalistycznej Terapii Metodą Biofeedback oraz Metodą A. Tomatis, podniesienie kwalifikacji pedagogów specjalnych i zakup sprzętu”. Projekt jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu zakupiono niezbędny sprzęt do prowadzenia terapii. Dwoje pedagogów specjalnych pracujących w przedszkolu zostało przeszkolonych w zakresie prowadzenia terapii EEG Biofeedback. W zakresie terapii Metodą Tomatisa® zostało przeszkolonych trzech terapeutów – uzyskując najwyższy stopień – konsultanta Metody Tomatisa® co pozwala im na samodzielne tworzenie programów terapeutycznych.

Uczestnikami projektu są dzieci w wieku przedszkolnym posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mieszkające na terenie województwa małopolskiego.

Dzieci rozpoczęły terapie w październiku.  Dwadzieścioro dzieci uczestniczyło w terapii Metodą Tomatisa®,  każde z nich zrealizowało 62 godziny terapii.

W terapii EEG Biofeedback wzięło udział 30 dzieci, każde dziecko zrealizowało 20 treningów.

Od roku szkolnego 2018/2019 terapia Metodą Tomatisa oraz Terapia EEG Biofeedback będą realizowane w ramach  oferty edukacyjnej przedszkola.