Terapie

W pracy z dziećmi oprócz właściwego przygotowania kadry pedagogicznej ważne jest podejście, empatia, zrozumienie i nastawienie na wszechstronny rozwój dziecka.

Nasze dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą korzystać z różnych form terapii, które dostosowane są do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Oferowane przez nas terapie:

 • terapia psychologiczna
 • terapia logopedyczna
 • rehabilitacja ruchowa
 • terapia integracji sensorycznej
 • terapia ręki
 • terapia metodą Tomatisa®
 • terapia EEG Biofeedback
 • terapia jedzenia
 • nauka metodą pływania według koncepcji Hallwick
 • muzytkoterapia

 

W trakcie zajęć grupowych wspieramy rozwój dziecka poprzez pracę terapeutyczną korzystając z:

 • komunikacji alternatywnej i wspomagającej ( AAC, Pecs, Makaton)
 • elementów terapii behawioralnej
 • stymulowania uwagi i umiejętności komunikowania- program AAP według Giny Davies
 • metody Porannego Kręgu stymulacja polisensoryczna według pór roku
 • metody Knillów- program aktywności
 • metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • metody „ Edukacja przez Ruch” D. Dziamska
 • programu szkolnego według integracji odruchów metodą dr Sally Goddard Blythe
 • programu percepcyjno – motorycznego „Ruch dla uczenia się” ( Move to Learn®)
 • programu rozwoju percepcji wzrokowo- ruchowej metodą M. Frostig, D. Horne
 • technik SAZ
 • metody „Dobrego Startu”
 • programu edukacji matematycznej” Dziecięca matematyka” wg. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej

Przedszkole dysponuje specjalistycznym sprzętem i pomocami dydaktycznymi, starając się zapewnić w ten sposób efektywne prowadzenie zajęć. Mając na uwadze aktywny rozwój dziecka  staramy się realizować terapie i programy na miarę jego indywidualnych możliwości.