Standardy Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem w Przedszkolu Samorządowym nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Skawinie

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem.docx

Regulamin korzystania z placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Skawinie

Regulamin placu zabaw wersja ostateczna

Regulamin wyjść i wycieczek

Regulamin wyjść i wycieczek

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI wersja ostateczna

Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze i przejawiającym agresję obowiązującą w przedszkolu

Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia nagłego wypadku

Procedura postepowania w nagłych wypadkach

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej

Procedura postępowania w razie wystąpienia wszawicy

Procedura postępowania w razie wszawicy

Procedura antymobbingowa

procedura_przeciwdziaania_mobbingowi

Procedura postępowanie skargowe dostępności

Procedura postępowanie

Click here to change this text