Szanowni Państwo,

Znane już są terminy rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024.

Rekrutacja odbywać się będzie poprzez system elektroniczny.

Link do systemu zostanie otwarty 20 marca, podczas procesu rekrutacji nie brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Od 13 marca rozpocznie się rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024. Rekrutacja do przedszkoli odbywać się będzie za pomocą programu rekrutacyjnego, natomiast do oddziałów przedszkolnych tradycyjnie jak w latach ubiegłych.

O uruchomieniu programu i sposobie korzystania z niego poinformujemy Państwa na naszej stronie internetowej, stronach internetowych przedszkoli oraz na profilu FB.

Szczegółowych informacji w tym zakresie będą udzielać także dyrektorzy poszczególnych placówek.

Najważniejsze terminy wynikające z harmonogramu rekrutacji:

  • w terminie 13 – 17 marca 2023 r. prowadzona będzie rekrutacja dzieci kontynuujących edukację przedszkolną
  • w terminie 20 – 31 marca 2023 r. rozpocznie się rekrutacja dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną.

Rekrutacja online od 20 marca będzie prowadzona w poniższym linku

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/skawina/default.aspx

UWAGA PROSIMY O UWAŻNE WYBIERANIE GRUP REKRUTACYJNYCH DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

Przypominamy, że termin składania wniosków online oraz dokumentów do przedszkola pierwszego wyboru mija 31 marca 2023 r. o godz. 15:00. Po tym terminie nie będzie możliwości składania wniosków i dokumentów. Brak wniosku i wymaganych dokumentów uniemożliwia uczestnictwo w rekrutacji.

UWAGA – rekrutacja elektroniczna nie zwalnia z obowiązku dostarczenia do przedszkola pierwszego wyboru wydrukowanego wniosku wraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych. Aktualnie obserwujemy dziesiątki podań złożonych online oraz brak odzwierciedlenia tego stanu w placówkach.

Na stronie elektronicznej rekrutacji  dostępne będą wszystkie potrzebne druki i regulamin rekrutacji. Rodzice składają oryginały wniosku i potwierdzone przez siebie kopie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów tylko  w przedszkolu 1 wyboru.

Dzieci ukraińskie w wieku od 3 do 6 lat, przybyłe do Polski po 24 lutego 2022 r., przyjmowane będą do oddziału zorganizowanego w Szkole Podstawowej nr 3 w Skawinie ul. Mickiewicza 11A, telefon: 12 276 76 56. W sprawie przyjęcia dzieci ukraińskich proszę kontaktować z dyrekcją SP 3 w Skawinie w godzinach pracy szkoły.

Poniżej link do informacji na stronie www Gminy o rekrutacji do przedszkoli.

https://www.gminaskawina.pl/aktualnosci/2023/02/rusza-rekrutacja-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych

Zarządzenie Burmistrza MiG Skawina wraz z harmonogramem rekrutacji oraz kryteria rekrutacji.

 

zarządzenie nr 56.2023 harmonogram rekrutacji do przedszkoli projekt

 

Szanowni Państwo,

W dniach od 13.03.2023 r. do 17.03.2023 r. rozpoczyna się rekrutacja do przedszkola dla dzieci chcących kontynuować wychowanie przedszkolne w naszym Przedszkolu. Poniżej zamieszczamy link do deklaracji, którą  należy pobrać  uzupełnić i złożyć w recepcji przedszkola.

https://drive.google.com/file/d/1HxDp05XvwEIEIjT822z9GHwJSOOLSpxA/view?usp=share_link