Szanowni Państwo,

Rekrutacja do przedszkoli samorządowych !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 Przypominamy rodzicom

 W związku z tym, że rekrutacji odbywa się za pomocą systemu rekrutacyjnego każdy rodzic, który złożył online wniosek o przyjęcie do przedszkola musi go wydrukować i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru wraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych.

Przypominamy, że termin składania wniosków online oraz dokumentów do przedszkola mija 25 marca 2022 r. o godz. 15:00

 Po tym terminie nie będzie możliwości składania wniosków i dokumentów.

Brak wniosku i wymaganych dokumentów uniemożliwia uczestnictwo w rekrutacji.

 

Zapraszamy do zapoznania się z  obowiązującą dokumentacją rekrutacji do przedszkola na rok 2022/2023.

7.03.22 – 11.03.22 Termin przyjmowania deklaracji dla dzieci kontynuujących wychowanie w danym przedszkolu. Dokument należy samodzielnie wydrukować, wypełnić i  złożyć do urny w zaklejonej kopercie w przedsionku przedszkola.

14.03.22- 25.03.22 Termin rektutacji dla kandydatów do przedszkola dokonywany w systemie elektronicznym- link aktywny będzie od 14 marca 2022 r.

Regulamin-rekrutacji-do-przedszkola

Harmonogram-rekrutacji

Kryteria-naboru-do-przedszkola 

Deklaracja o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego

 

wzory oświadczeń i dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów

 Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola

 

System rekrutacyjny zostanie otwarty 14 marca o godz. 8:00, a zamknięty zostanie 25 marca o godz. 15:00

Poniżej umieszczamy link do naboru.

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/skawina