Szanowni Państwo,

W poniedziałek, 4 marca rozpoczyna się rekrutacja dzieci do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025.

Najważniejsze terminy wynikające z harmonogramu rekrutacji:

  •  w terminie 4 – 8 marca 2024 r. prowadzona będzie rekrutacja dzieci kontynuujących edukację przedszkolną
  •  w terminie 11 – 22 marca 2024 r. rozpocznie się rekrutacja dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną

Rekrutacja do przedszkoli odbywać się będzie za pomocą programu rekrutacyjnego, natomiast do oddziałów przedszkolnych tradycyjnie jak w latach ubiegłych.

 

Link do systemu zostanie otwarty od 11.03.2024 od godz. 8.00  do 22.03.2024 do  godz. 15.00.

Dostęp do programu rekrutacyjnego link

Podczas procesu rekrutacji nie brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń (rejestracji w systemie).

Wniosek o przyjęcie do przedszkola będzie generował się automatycznie za pomocą programu rekrutacyjnego.

Należy go wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Do wniosku muszą być dołączone, potwierdzone podpisem, kopie dokumentów potwierdzających spełniania kryteriów.
Termin składania wniosków w formie papierowej mija 25.03.2024r. o godzinie 16:00.

Brak wniosku w wersji papierowej i wymaganych dokumentów uniemożliwia uczestnictwo w rekrutacji.

UWAGA PROSIMY O UWAŻNE WYBIERANIE GRUP REKRUTACYJNYCH DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

Rodzice dzieci posiadających  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – wybierający nasze przedszkole jako przedszkole pierwszego wyboru są zobowiązani wybrać w systemie rekrutacyjnym Grupę dla dzieci z orzeczeniem

W  przypadku dzieci z niepełnosprawnością podczas przydziału do grup pod uwagę brany jest wiek rozwojowy nie metrykalny.

Zastrzegamy, że grupa integracyjna utworzona w 2024/2025 r. będzie grupą mieszaną pod względem wieku. Znajdą się w niej dzieci 6- letnie, 5- letnie, 4- letnie i 3 – letnie.

 

Zarządzenie Burmistrza MiG Skawina wraz z harmonogramem rekrutacji oraz kryteria rekrutacji.

Regulamin rekrutacji

Harmonogram rekrutacji

Kryteria naboru do przedszkola

Informacja na stronie www Gminy o rekrutacji do przedszkoli.

https://www.gminaskawina.pl/aktualnosci/2023/02/rusza-rekrutacja-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych