31 maj201931 maja 2019
Wpis

Zapewnienie bezpieczeństwa w przedszkolu

Uprzejmie informuję iż każdy z pracowników przedszkola jest zapoznany z zasadami dotyczącymi zapewniania bezpieczeństwa dzieciom na terenie przedszkola oraz poza nim, wynikających z przepisów prawa oświatowego. Znane im są procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych. Przypominam, że zostali Państwo zapoznani z procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa na pierwszym zebraniu organizacyjnym. Zachęcam do zapoznania się z materiałami...

09 maj20199 maja 2019
Wpis

Zebrania z Rodzicami

Uprzejmie informujemy, że zebrania z rodzicami w grupach odbywać się będą w następującym porządku. 15 maja 2019 o godzinie 16.30 w grupach I, II, V , VII i A1 16 maja 2019 o godzinie 16.30 w grupach III, IV, VI, A2