Dzieci młodsze

6.30 – 8.00    Zabawy swobodne w kącikach tematycznych wg zainteresowań dzieci, zabawy tematyczne z niewielkim udziałem nauczyciela, zabawy parateatralne, zabawy ruchowe; gry stolikowe, indywidualne wspieranie rozwoju dziecka (praca z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjnych, praca z dzieckiem zdolnym);

8.00- 8.15     Zabawy swobodne, tematyczne, dydaktyczne, zabawy integracyjne, zabawy z tańcem
i śpiewem, ćwiczenia logopedyczno- ortofoniczne, czynności porządkowo- gospodarcze;

8.15- 8.25 Zestaw ćwiczeń porannych; aktywności ruchowe

8.25-8.30  Czynności higieniczne przed śniadaniem, rozwijanie nawyków higienicznych i     samoobsługowych:

8.30- 8. 45 Śniadanie, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego
spożywania posiłku, doskonalenie posługiwania się sztućcami, wyrabianie zdrowych nawyków żywieniowych, poszerzanie repertuaru spożywanych przez dzieci potraw.

8.45 – 9.00 zabawy swobodne kącikach tematycznych wg zainteresowań dzieci,

9.00 – 9.30 Kierowane zajęcia wychowawczo- dydaktyczne  w oparciu o wybrany program

wychowania  przedszkolnego, tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu

zainteresowania dzieci językiem angielskim, rytmika

9.30- 10.00 zabawy swobodne, praca indywidualna z dzieckiem wg potrzeb, prace porządkowe

10.00- 10.15 –  II śniadanie, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego
spożywania posiłku, doskonalenie posługiwania się sztućcami, wyrabianie zdrowych nawyków  żywieniowych, poszerzanie repertuaru spożywanych przez dzieci potraw.

10.15- 10.30– Czynności samoobsługowe przed wyjściem na zewnątrz.

10.30 – 11. 45  zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie  przedszkolnym, ogrodzie sensorycznym, spacery, wycieczki;; W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych ( zła jakość powietrza, niesprzyjająca pogoda) gry i zabawy ruchowe na Sali, zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci, zabawy tematyczne z niewielkim udziałem nauczyciela, gry dydaktyczne, , tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu  zainteresowania dzieci językiem angielskim:

11.45 – 12.00  czynności porządkowe – higieniczne, przygotowanie do obiadu

12.00- 12.30   obiad , doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego
spożywania posiłku, doskonalenie posługiwania się sztućcami, wyrabianie zdrowych nawyków  żywieniowych, poszerzanie repertuaru spożywanych przez dzieci potraw. Kształtowanie kulturalnego zachowania się podczas spożywania posiłków

12.30- 12.45 Czynności higieniczne i samoobsługowe przed relaksacją- poobiednim odpoczynkiem;

12.45- 14.00 Relaksacja, słuchanie muzyki, bajek terapeutycznych, literatury dziecięcej, sen;

14.00 – 14.30  czynności samoobsługowe, porządkowo – higieniczne,14.30 – 14.45  podwieczorek, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku;

14.45-17.00 gry i zabawy na świeżym powietrzu lub w sali, zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci, zabawy tematyczne z niewielkim udziałem nauczyciela, zabawy parateatralne, gry dydaktyczne i zabawy stolikowe,  praca indywidualna lub z zespołem dzieci rozwijanie: umiejętności społeczno – emocjonalnych dziecka, małej motoryki, percepcji wzrokowej, słuchowej koordynacji wzrokowo- ruchowej, praca z dzieckiem zdolnym, zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne.

 8.00-16.30 zajęcia w ramach udzielanej dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej, rewalidacja indywidualna i jednoczesna, zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

  

Dzieci starsze

 

6.30 – 8.00    Zabawy swobodne w kącikach tematycznych wg zainteresowań dzieci, zabawy tematyczne z niewielkim udziałem nauczyciela, zabawy parateatralne, zabawy ruchowe; gry stolikowe, indywidualne wspieranie rozwoju dziecka (praca z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjnych, praca z dzieckiem zdolnym);

8.00- 8.15     Zabawy swobodne, tematyczne, dydaktyczne, zabawy integracyjne, zabawy z tańcem
i śpiewem, ćwiczenia logopedyczno- ortofoniczne, ćwiczenia  rytmiczne, czynności

porządkowo- gospodarcze;

8.15- 8.25 Zestaw ćwiczeń porannych; aktywności ruchowe

8.25-8.30  Czynności higieniczne przed śniadaniem, rozwijanie nawyków higienicznych i     samoobsługowych, pełnienie dyżurów;

8.30- 8. 45 Śniadanie, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, doskonalenie posługiwania się sztućcami, wyrabianie zdrowych nawyków żywieniowych, poszerzanie repertuaru spożywanych przez dzieci potraw.

8.45 – 9.00 zabawy swobodne kącikach tematycznych wg zainteresowań dzieci,

9.00 – 10.00 Kierowane zajęcia wychowawczo- dydaktyczne  w oparciu o wybrany program

wychowania  przedszkolnego, tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu

zainteresowania dzieci językiem angielskim, rytmika;

10.00- 10.15 –  II śniadanie, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego
spożywania posiłku, doskonalenie posługiwania się sztućcami, wyrabianie zdrowych nawyków  żywieniowych, poszerzanie repertuaru spożywanych przez dzieci potraw.

10.15- 10.30– Czynności samoobsługowe przed wyjściem na zewnątrz.

10.30 – 12. 15  zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie  przedszkolnym, ogrodzie sensorycznym, spacery, wycieczki;; W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych ( zła jakość powietrza, niesprzyjająca pogoda) gry i zabawy ruchowe na Sali, zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci, zabawy tematyczne z niewielkim udziałem nauczyciela, gry dydaktyczne, tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu  zainteresowania dzieci językiem angielskim:

12.15 – 12.30  czynności porządkowe – higieniczne, przygotowanie do obiadu

12.30- 13.00   obiad , doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego
spożywania posiłku, doskonalenie posługiwania się sztućcami, wyrabianie zdrowych nawyków  żywieniowych, poszerzanie repertuaru spożywanych przez dzieci potraw. Kształtowanie kulturalnego zachowania się podczas spożywania posiłków

13.00- 13.30 Relaksacja: słuchanie muzyki poważnej, bajek terapeutycznych i literatury dziecięcej, masażyki relaksacyjne, zabawy paluszkowe

13.30- 13.45 Czynności higieniczne – kształtowanie nawyku dbania o zęby oraz nauka prawidłowego ich mycia;

13.45 – 14.30  Swobodne zabawy dzieci, Zabawy konstrukcyjne, aktywności plastyczne, senso- plastyczne

14.30 – 14.45  podwieczorek, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku;

14.45-16.30 gry i zabawy na świeżym powietrzu lub w sali, zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci, zabawy tematyczne z niewielkim udziałem nauczyciela, zabawy parateatralne, gry dydaktyczne i zabawy stolikowe,  praca indywidualna lub z zespołem dzieci rozwijanie: umiejętności społeczno – emocjonalnych dziecka, małej motoryki w tym umiejętności grafomotorycznych, percepcji wzrokowej, słuchowej koordynacji wzrokowo- ruchowej, praca z dzieckiem zdolnym, zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne, religia.

 

8.00-16.30 zajęcia w ramach udzielanej dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej, rewalidacja indywidualna i jednoczesna, zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.