Zebrania z Rodzicami

Uprzejmie informujemy, że zebrania z rodzicami w grupach odbywać się będą w następującym porządku. 15 maja 2019 o godzinie 16.30...

Zawieszenie strajku

Szanowni Rodzice Informuję, że zgodnie z art. 6 Karty Nauczyciela, nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu...

Akcja protestacyjna

Akcja protestacyjna trwa nadal Liczba dzieci przyjętych do przedszkola w danym dniu zależy od liczby nauczycieli zgłaszających gotowość do pracy....

Strajk

Strajk

Szanowni Rodzice! W związku z licznymi zapytaniami w sprawie strajku nauczycieli w naszej placówce, informujemy, że : w przypadku braku...