Przypomnienie

Szanowni Państwo, Przypominamy, że nadal działamy w reżimie sanitarnym, według obowiązujących wytycznych przeciwepidemicznych GIS i rozporządzeń MEN. Każdy z rodziców...

Dyżur Wakacyjny

INFORMUJEMY, ŻE DYŻUR WAKACYJNY PLANOWANY JEST w  LIPCU 2021 r.                  WARUNKIEM PRZYJĘCIA DZIECKA  JEST  ZŁOŻENIE                PRZEZ RODZICÓW PRACUJĄCYCH STACJONARNIE...

Wyniki rekrutacji

29.03.2021r. o godz. 12:00 W przedsionku wejścia do  przedszkola wywieszona zostanie lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym. 29.03....