Profiles
Agnieszka Pala

Agnieszka Pala

„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą” (ks. J. Twardowski) Nauczyciel mianowany. Wykształcenie : pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Akademia Pedagogiczna; edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) – studia podyplomowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Pracowałam w przedszkolu oraz w nauczaniu wczesnoszkolnym od 2008 r. Cały czas uczestniczę w różnych kursach, warsztatach, seminariach...

Profiles
Katarzyna Mamcarczyk

Katarzyna Mamcarczyk

„Życie jest piękne” 🙂 Nauczyciel przedszkola, oligofrenopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania. Pracuje od 2002 roku z osobami o szczególnych potrzebach edukacyjnych lub życiowych. Zaczynała jako opiekun w domu pomocy społecznej, a od 2010 roku – w Niebieskim Misiu w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej, potem pomocy nauczyciela. Obecnie pracuje na stanowisku nauczyciela. Studia licencjackie odbyła na Uniwersytecie Pedagogicznym...