„Życie jest piękne” 🙂

Nauczyciel przedszkola, oligofrenopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania. Pracuje od 2002 roku z osobami o szczególnych potrzebach edukacyjnych lub życiowych. Zaczynała jako opiekun w domu pomocy społecznej, a od 2010 roku – w Niebieskim Misiu w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej, potem pomocy nauczyciela. Obecnie pracuje na stanowisku nauczyciela.

Studia licencjackie odbyła na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, kierunek: Pedagogika Specjalna, specjalność: Oligofrenopedagogika i terapia pedagogiczna. Studia magisterskie ukończyła na tej samej uczelni wybierając specjalność: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.Poszerzyła kwalifikację kończąc studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej- Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Ma uprawnienia do prowadzenia terapii pedagogicznej, zajęć metodą INPP dr Sally Goddard Blythe po ukończeniu kursu dla nauczycieli „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard Blythe) oraz terapii behawioralnej w wyniku ukończenia kursu „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”.

Stale poszerzam wiedzę dotyczącą pracy z dziećmi z niepełnosprawnością, a w szczególności metod i sposobów wspomagających ich rozwój.  W niedalekiej przyszłości chciałabym zdobyć kwalifikacje z zakresu surdopedagogiki  – to praca z osobami niesłyszącymi i niedosłyszącymi.

Prywatnie niepoprawna optymistka, kochająca naturę, szczególnie całodniowe wędrówki po górskich szlakach. Nie cierpi nudy i lubi być „stale zajęta” stąd rozwijanie pasji rękodzielniczych – handmade – papierowa wiklina i quilling. Kocha zwierzęta.

Skomentuj

Twój e-mail nie będzie publikowany