„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem!”  / Konfucjusz 

Z wykształcenia nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz pedagog specjalny. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej- Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.Nieustannie podnosi kwalifikacje zawodowe, a najważniejsze kursy i szkolenia to: „Metoda Dobrego Startu” wg koncepcji Marty Bogdanowicz, „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”, Halliwick, „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce-program wg integracji odruchów dr Sally Goddard”, „Diagnostyka  i terapia  neurologopedyczna  zaburzeń funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy”,  3-modułowy kurs Terapii Behawioralnej, „Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się osób niemówiących”, „Techniki    Stosowanej    Analizy   Zachowania   w   rozwijaniu  mowy i komunikacji”, kurs stopnia I w zakresie Makatonu. Liczne kursy z zakresu rozwijania zainteresowań dziecięcych, uzdolnień, małych form scenicznych.

W przedszkolu Niebieski Miś pracuje od 2011, obecnie na stanowisku nauczyciela. Prowadzi również zajęcia usprawniające w wodzie w oparciu o Koncepcję Halliwick, realizuje Program Ćwiczeń Integrujących do Zajęć Ruchowych INPP wg S. Goddard-Blythe.

Współautorka innowacji pedagogicznych realizowanych w przedszkolu: „Co Misiowi przystaje, czyli dobre obyczaje” oraz „Jak rybki w wodzie”. Pomysłodawczyni i koordynatorka wielu inscenizacji przygotowywanych w ramach Skawińskiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Artystycznych Szkolnictwa Specjalnego. Współpracuje z przedszkolnym Teatrem Rodziców i Nauczycieli.

– Jestem zwolenniczką nauki przez działanie i wielozmysłowego poznawania świata. W przedszkolu chętnie bawię się z dziećmi, gdyż to właśnie zabawa będąca źródłem pozytywnej energii, dająca radość jest zarazem najlepszą „metodą” wspierania naturalnego rozwoju dziecka.

W wolnym czasie z plecakiem na plecach i aparatem w ręku wędruje po ukochanych Bieszczadach. Miłośniczka teatru. Lubi eksperymentować w zakresie różnorodnych technik plastycznych.