„Pamiętaj, że wszystko, co uczynisz w życiu, zostawi jakiś ślad. Dlatego miej świadomość tego, co robisz” /  Paulo Coelho 

Nauczyciel dyplomowany. Mgr filozofii w zakresie pedagogiki ze specjalnością pedagogika  społeczno- opiekuńcza,  oligofrenopedagog,  terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, terapeuta ręki, konsultant Metody Tomatisa® . Studia podyplomowe w zakresie Organizacji i zarządzania oświatą. Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej- Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi z różnorodną niepełnosprawnością – afazja , autyzm, w tym od 2006 roku również jako terapeuta integracji sensorycznej. Autorka lub współautorka oraz realizatorka innowacji pedagogicznych i programów własnych, opracowanych w kierunku wyrównywania deficytów rozwojowych, m.in. „Wczesny start – troski wart” w ramach Fio Małopolska Lokalnie 2016, jako członek Nieformalnej Grupy Pedagogów „Niebieski Miś”. Współautor, koordynator i realizator jubileuszowego grantu CEZ Małopolska, przyznanego na realizację Mini Ogrodu Sensorycznego. Aktywnie koordynuje także współpracę ze „Stowarzyszeniem Równa Szansa” z ramienia przedszkola, zrzeszającym dzieci niepełnosprawne i ich rodziców.

Ukończyła wiele kursów związanych z osobistymi zainteresowaniami i nastawionych przede wszystkim na pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, m. in. Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa  1, 2 i 3 rok życia, Makaton I i II stopień, „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard”- posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć grupowych wg metody INPP.

Jest realizatorką międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”. Posiada certyfikat w zakresie prowadzenia zajęć według programu Ruchu dla Uczenia się (Move to learn), uzyskany w ramach kursu doskonalącego.

W czasie letnim uwielbiam chodzić po górach jeździć na rolkach oraz czytać kryminały Agathy Christie, Katarzyny Bonda i E. E. Schmidt. Przeczytane jednym tchem ze ściśniętym sercem: Eric-Emanuel Schmitt „Oskar i Pani Róża”.

Na co dzień słucha Michaela Jacksona, Budki Suflera, Lady Punk, Nelly Furtado oraz muzyki klasycznej i filmowej. Lubi szydełkować, rymuje z pasją.

 

Bardzo sprawnie i energicznie wspiera nauczycieli  w codziennej organizacji i w pracy. Uśmiechnięta, kompetentna, pełna pozytywnego nastawienia do świata i ludzi na co dzień prowadzi także zajęcia w doskonale wyposażonej sali integracji sensorycznej. Prowadzi przedszkolny profil Niebieski Miś na FB na podstawie materiałów nadsyłanych przez nauczycielki, przyczyniając się do promocji przedszkola w środowisku.

Skomentuj

Twój e-mail nie będzie publikowany