Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna (specjalność: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz terapia pedagogiczna) i pedagogika ogólna (specjalność: wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną).

Wiedzę oraz praktykę z zakresu pedagogiki specjalnej zgłębiła pracując z dziećmi i uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także poprzez czytanie literatury tematycznej.

Ukończyła min. kurs kwalifikacyjny z terapii ręki I i II stopień, szkolenie „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”, szkolenie „Relacje nauczyciela z rodzicami”, kurs na wychowawcę wypoczynku oraz kurs z „Glottodydaktyki prof. Rocławskiego”

Skomentuj

Twój e-mail nie będzie publikowany