„Musicie od siebie wymagać nawet, gdy inni od Was nie wymagali” / Jan Paweł II

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – kierunek: Oligofrenopedagogika i Terapia pedagogiczna oraz Pedagogika społeczno-opiekuńcza. Studia podyplomowe – Psychologia i pedagogika sądowa, obecnie w trakcie studiów na kierunku: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej- Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Niegdyś wolontariuszka Stowarzyszenia „Równać Szanse”, gdzie organizowała wypoczynek – kolonie, półkolonie, biwaki, rajdy dla dzieci i młodzieży. Współpracuje z Małopolskim Centrum Profilaktyki w Krakowie jako trener.

Prywatnie uwielbia zachód słońca nad morzem i zapierające dech widoki w górach. Ogólnie lubi podróżować i odkrywać nowe miejsca. Ulubione kwiaty to krokusy – fioletowe krokusy.