Szanowni Państwo!                                                                                                                                                                                                 

 W imieniu dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Skawinie składamy serdeczne podziękowania za przekazanie nam 1 % podatku.

Udział w tej akcji jest możliwy dzięki jedenastoletniej już współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole Małopolska.

Za rok podatkowy 2020  w ramach odpisu 1% otrzymaliśmy od Państwa kwotę 2867,58 zł. Z ubiegłego roku pozostało 1103,40 zł. Dysponowaliśmy więc sumą 3970,98 zł.

W tym roku postanowiliśmy doposażyć nasze przedszkole w pomoce, które ułatwią dzieciom zdobywanie kompetencji matematycznych, przyrodniczych i społecznych. Zakupiono więc tzw. Dary Froebla i zestaw map ściennych.

Pandemia wymogła na nas nagrywanie dla Państwa, krótkich insceniazacji z udziałem Waszych dzieci, dlatego też został zakupiony statyw do mikrofonu oraz do smartfona.

Pozostałą kwotę przeznaczyliśmy na dwa odkurzacze z filtrami Hepa.

Państwa przychylność wspomaga nasze wysiłki w zapewnieniu dzieciom jak najlepszych warunków ich pobytu w przedszkolu oraz rozwoju.

Liczymy na kolejne Państwa odpisy 1 %  podatku na rzecz naszego przedszkola. Wystarczy w formularzu PIT podać:

  • numer wpisu do KRS (KRS 0000052078)
  • przekazywaną kwotę  (w polu Wnioskowana kwota należy wpisać nie więcej niż 1 % należnego podatku po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Obliczanie 1% nie jest trudne – podatek należny fiskusowi należy podzielić przez 100),
  • i cel (dla Przedszkola Samorządowego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Skawinie)

a 1 % podatku zostanie przekazany naszej placówce.

Wszystkim zainteresowanym i wspierającym naszych przedszkolaków jeszcze raz serdecznie dziękujemy!

Skomentuj

Twój e-mail nie będzie publikowany