W naszym przedszkolu realizujemy bezpłatnie zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – w skrócie WWRD, zarówno dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkola jak i dzieci,  które uczęszczają do innych placówek albo nie są jeszcze objęte edukacją przedszkolną.

Zajęcia w ramach WWRD prowadzi  zespół specjalistów, mających doświadczenie w pracy z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju psychoruchowym.

W skład zespołu wchodzą:

 • Psycholog
 • Logopeda
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej
 • Fizjoterapeuta
 • Terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju
 • Pedagog

Nasz  zespół w oparciu o opinię o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju, a także na podstawie obserwacji dziecka i wywiadu  z rodzicami przygotowuje ofertę zajęć dla dziecka oraz opracowuje Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie z dzieckiem. Dzieciom, które nie ukończyły trzeciego roku życia w zajęciach mogą towarzyszyć rodzice. Zajęcia odbywają się w  salach dostosowanych do potrzeb małych dzieci. Nasi terapeuci w swojej pracy korzystają z wielu pomocy dydaktycznych, którymi dysponuje placówka. W ramach Wczesnego Wspomagania świadczymy także pomoc i wsparcie rodzicom  m.in. poprzez prowadzenie warsztatów,  indywidualne konsultacje, instruktaż.

Co zrobić, by dziecko mogło być objęte zajęciami Wczesnego Wspomagania w naszej placówce?

 Należy dostarczyć opinię o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz wypełnić wniosek o realizację zajęć w naszej placówce. Wszelkich informacji dotyczących realizacji Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka  w naszym przedszkolu, a także o tym co jest niezbędne do uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania i gdzie ją można uzyskać udzieli Państwu p. Urszula Archamowicz.

Aby skorzystać z zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju, rodzic powinien:

 • Udać się do poradni psychologiczno-pedagogicznej właściwej dla miejsca zamieszkania, pobrać komplet dokumentów i zarejestrować dziecko na badanie psychologiczne.
 • Wypełnić wniosek o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju.
 • Poprosić lekarza specjalistę o wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka i rodzaju dysfunkcji.
 • Poprosić nauczyciela w przedszkolu lub zerówce szkolnej o pisemną opinię o dziecku.
 • Powyższe dokumenty (wniosek rodzica, zaświadczenie lekarskie, wynik badania psychologicznego, opinię nauczyciela) złożyć na Zespół Orzekający rejonowej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • Jeśli decyzja zespołu orzekającego będzie pozytywna, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania należy dostarczyć do naszej placówki.
 • Podczas pierwszego spotkania z rodzicem i dzieckiem, zespół wspólnie ocenia potrzeby dziecka, wyznacza rodzaj zajęć oraz ich ilość w miesiącu.

Autor: Karolina Mazur

Skomentuj

Twój e-mail nie będzie publikowany