W dniu 11.10.2018 r. miał miejsce występ ekologiczny grupy 5-latków pt. ,,Ekostrażnicy”. Zaproszone grupy utrwaliły przyswojone informacje nabyte podczas zajęć przeprowadzonych w ostatnim tygodniu w przedszkolu. W sposób przystępny i zrozumiały dla dzieci nauczyciele
w każdej z grup przypomnieli najważniejsze elementy dbania o środowisko z naciskiem na ochronę powietrza. Podczas występu wszyscy mieli okazję zamienić się w Ekostrażników i śpiewająco bronić planetę przed zanieczyszczeniami. Pomocne okazały się również rady występującej Mądrej Sowy, która doradzała i szukała sposobów ochrony powietrza. Otwarte zakończenie pozwoliło wszystkim obecnym włączyć się w przypomnienie zasad dbania o środowisko.
Podczas tej uroczystości został przekazany oczyszczacz powietrza przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE .

Skomentuj

Twój e-mail nie będzie publikowany