Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy po przerwie wakacyjnej w środę 1 września ,w  przedszkolu nie organizuje się  uroczystego rozpoczęcia roku.

Przedszkole jest czynne w godzinach 6.00-17.00.

Dzieci mogą być przyprowadzane w godzinach  zadeklarowanych przez rodziców pomiędzy 6.00- 8.30.

Prosimy o przyprowadzenie dzieci najpóźniej do godziny 8.30, by wspólnie z innymi dziećmi mogły celebrować śniadanie.

W dalszym ciągu obowiązują  obostrzenia związane z pandemią koronawirusa prosimy zapoznać się z obowiązującymi procedurami.

Na teren przedszkola z dzieckiem może wejść tylko 1 opiekun, który jest zobowiązany do przestrzegania zasad sanitarnych tj. dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu między pracownikami oraz innymi rodzicami, założona maseczka zakrywającą usta i nos (osoby zwolnione z tego obowiązku proszone są o okazanie stosownego dokumentu dyrektorowi przedszkola).

W naszej szatni będzie mogła przebywać ograniczona liczba osób tj. 14 (7 osób dorosłych i 7 dzieci), stąd prosimy o sprawne opuszczanie przedszkola by czas oczekiwania na wejście do przedszkola kolejnych rodziców nie wydłużał się.

Rodziców prosimy o przychodzenie po dzieci z dowodem osobistym, aby w razie potrzeby okazać go osobie dyżurującej w szatni. Przypominamy o konieczności uzupełnienia upoważnienia do odbioru dziecka.

W pierwszym dniu pobytu prosimy o wypełnienie i oddanie upoważnień do odbioru dzieci, oświadczeń covid, karty informacji o dziecku ( dotyczy dzieci nowoprzyjętych przesłana drogą mailową),

Regulamin pracy przedszkola.
Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola 2021
Oświadczenie covid wrzesień

UPOWAŻNIENIE_odbiór dziecka

 

Skomentuj

Twój e-mail nie będzie publikowany